Vertin karttagrafiikka
AI7. Toimeentulotukea saaneet nuoret (päämiehet ja osalliset) vuoden aikana, % ikäryhmästä
Alue
Ikäluokka
Vuosi

Valitse väri

OK Peru

Kuvioiden tulostaminen

Muut valinnat
Tulostusformaatti
Alueiden nimet kartalla
Kuvio Otsikko (ei pakollinen)
kartta
histogrammi

Valitse asento

North west North North east
West None East
South west South South east

Luokittelu

Luokittelumenetelmä
Luokkien määrä
Kaksoisasteikko
Kynnysarvo
Arvot prosentteina
Väriasteikko
Alaraja luokalle
OK Peru