Vertin karttagrafiikka
Peruskoulun 8. ja 9.luokkalaisten hyvinvointi-indikaattorit suurpiireittäin 2013
Alue
Indikaattori
Histogrammi

Valitse väri

OK Peru

Valitse asento

North west North North east
West None East
South west South South east

Luokittelu

Luokittelumenetelmä
Luokkien määrä
Kaksoisasteikko
Kynnysarvo
Arvot prosentteina
Väriasteikko
Alaraja luokalle
OK Peru